Nieuw plan voor overslagterminal betonpuin: bewoners De Blocq van Kuffeler boos

Almere, woensdag 18 november 2020

Recyclebedrijf Cirwinn heeft een nieuw plan voor een overslagterminal bij het Almeerse gemaal De Blocq van Kuffeler. Het bedrijf wil per schip betonpuin aanvoeren en vanaf de kade naar het verwerkingsbedrijf op bedrijventerrein De Vaart brengen. Bewoners van De Blocq van Kuffeler zijn fel tegen.

In 2017 had het bedrijf, dat toen nog De Vijfhoek heette, een soortgelijk plan. Na protesten van de bewoners, de gemeenteraad en de provincie trok De Vijfhoek het voorstel destijds in. 
Cirwinn heeft het plan aangepast, waardoor het voor minder overlast moet zorgen.

Het bedrijf wil bij de Silokade op het veld naast het gemaal een platform in het water bouwen, waarop twee silo’s en een elektrische hijskraan komen te staan. Vijf keer per week voert een binnenvaartschip met een capaciteit van maximaal drieduizend ton betonpuin aan.

Geen opslag van puin op locatie
Een verschil met het plan uit 2017 is dat het niet meer de bedoeling is dat er betonpuin bij de overslagterminal wordt opgeslagen. Het puin wordt direct met kiepwagens naar de betonverwerker gereden, zegt Atto Harsta, die namens een bouwadviesbureau het woord voert. De terminal wordt ‘ingepakt’ met een groene haag, zodat die vanaf de weg niet zichtbaar is.

Minder vrachtverkeer door aanvoer per schip
Wekelijks zijn er 250 tot 260 ritten met kiepwagens nodig om het betonpuin vanaf de terminal naar de fabriek te rijden, die 1,7 kilometer verderop staat. Volgens Harsta zorgt de aanvoer per binnenvaartschip voor eenderde minder uitstoot van kooldioxide dan wanneer alles via de weg wordt gebracht. In de huidige situatie rijden er vanaf de snelweg A6 al vrachtwagens naar de fabriek van Cirwinn. Dat verkeer komt te vervallen en alleen de korte ritjes naar de fabriek blijven over.
Door ‘groene’ diesel te gebruiken, wordt de uitstoot per saldo nog minder. Daarmee levert het nieuwe plan volgens Cirwinn een grote milieuwinst op. Bovendien past het goed in de strategie van de rijksoverheid en de gemeente Almere om grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Cirwinn werkt al sinds maart vorig jaar aan het plan. In september dit jaar zijn een communicatie- en bouwadviesbureau ingeschakeld om het te presenteren aan de provincie, de gemeente Almere, het waterschap Zuiderzeeland (eigenaar van de terminallocatie) en Flevolandschap (eigenaar van natuurgebieden bij De Blocq van Kuffeler). Ook is het voorgelegd aan de bewoners bij het gemaal, de jachthaven en de camping bij de Noorderplassen.
Cirwinn is van plan om nog voor het einde van het jaar een omgevingsvergunning bij de gemeente in te dienen.

Bewoners boos over vijfde poging voor terminal
De Vereniging Bewoners De Blocq van Kuffeler is geschrokken van de plannen en heeft de gemeenteraad vorige week een brief gestuurd. Woordvoerder Inge Berendsen is boos dat er opnieuw wordt geprobeerd om in het gebied een overslagterminal te realiseren. Volgens haar is dit het vijfde plan. Naast het eerdergenoemde voorstel uit 2017 waren er eerder ook al plannen voor een containerterminal bij Almere Pampus.

De politiek is volgens Berendsen elke keer duidelijk geweest dat een dergelijke bedrijfsactiviteit niet past in het gebied, dat wordt omgeven door de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Zowel onder de wethouders Adri Duivesteijn als Tjeerd Herrema zijn eerdere plannen tegengehouden. Zij begrijpt niet dat de raad zich nu opnieuw over een voorstel moet uitspreken.

Berendsen zou het belachelijk vinden om de betonoverslag toe te staan, terwijl de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat negentig miljoen euro investeren om het gebied Oostvaardersoevers aantrekkelijk te maken voor natuur en toerisme.

Daarnaast vrezen de bewoners van De Blocq van Kuffeler geluidsoverlast door het storten van het betonpuin in de stalen silo’s en kiepwagens. Ook zijn ze bang voor overlast van stof. Cirwinn stelt dat de activiteiten bij de terminal binnen de wettelijke geluids- en stankcontouren zullen blijven, al moet dat nog nader worden onderzocht. Volgens Inge Berendsen is het onmogelijk dat op zo’n korte afstand van de vijftien woningen aan de normen kan worden voldaan. Ook komen er nu volgens haar helemaal geen vrachtwagens met beton langs De Blocq van Kuffeler. Van een verbetering van de situatie is volgens Berendsen geen sprake.

Overheden hebben nog geen standpunt
De bewoners hebben verantwoordelijk wethouder Jan Hoek (GroenLinks) en de gemeenteraad over hun zorgen geïnformeerd. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat men geen standpunt over het voorstel heeft. “We horen en zien dat dit een ander plan is dan dat uit 2017, maar we kunnen het pas beoordelen als de omgevingsvergunning daadwerkelijk wordt aangevraagd. Dan zullen we ook scherp letten op wat er is aangepast en hoe dat met de bewoners is besproken. Tot die tijd hebben we geen oordeel, dat zou niet fair zijn.”

De provincie zegt formeel niet op de hoogte te zijn van de plannen van Cirwinn. Een woordvoerder acht het waarschijnlijk dat de provincie met een zienswijze zal reageren op de omgevingsvergunning. Zij voegt toe dat de buitendijkse haven Flevokust bij Lelystad is aangewezen als dé overslagterminal van de provincie. In 2017 zei gedeputeerde Michiel Rijsberman ‘niet gelukkig’ te zijn met het eerdere plan. Rijsberman stelde destijds dat de toeristische ontwikkeling van het gebied zijn voorkeur had.

De overslagterminal moet komen op grond van het Waterschap Zuiderzeeland. Het is aan de gemeente Almere om te bepalen of het plan van Cirwinn kan worden gerealiseerd, zegt een woordvoerder. Het waterschap zal daarna beoordelen of de locatie beschikbaar kan worden gesteld aan het recyclebedrijf. Dat zal de grond alleen kunnen pachten en niet kopen, omdat het om een waterkering gaat.

Flevolandschap is ook op de hoogte van de terminal, die vlak naast zijn natuurgebied Lepelaarplassen komt. Een woordvoerder zegt dat de organisatie nog geen mening over het plan heeft, maar het natuurbelang staat voor op. Tegelijk merkt hij op dat bijvoorbeeld het Natuurpark Lelystad van Flevolandschap pal naast de vuilstort, de A6 en nabij Lelystad Airport ligt.

De fractie van NIDA in de Almeerse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld. Ook GroenLinks in Provinciale Staten heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Bron: Omroep Flevoland