Provincie is wisselgeld Oostvaarderswold kwijt

news019Nu de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker er niet lijkt te komen, staat de provincie Flevoland voor een dilemma. Wanneer deze “natuur”wet door zou gaan, zou de provincie kunnen rekenen op een, aangepaste, financiële bijdrage voor de realisatie van het Oostvaarderswold. Hoewel dit nog steeds een aanzienlijk lager bedrag (ca. 80 miljoen) zou zijn en dit een aangepaste Oostvaarderswold zou kunnen betekenen, betekent het wegvallen van de nieuwe wet dat ook deze Rijksbijdrage weg zal vallen.

De realisatie van het Oostvaarderswold komt hiermee, opnieuw, in gevaar.

Ook voor de gemeente Almere heeft dit grote gevolgen. Zo zou het Oostvaarderswold gebruikt kunnen worden als natuurcompensatie voor ruimtelijke ontwikkelingen (huizenbouw, industrieterrein, enz) elders binnen de gemeente. Dit geldt ook voor voorbereidingen en ontwikkelingen op het terrein De Vaart IV/VI in Almere Buiten (of beter gezegd in het buitengebied van Almere tegen Almere Buiten aan).

Het is volstrekt onduidelijk of hiermee de verplichte natuurcompensatie van ontwikkeling van De Vaart IV/VI gevaar loopt en dus het terrein helemaal niet ontwikkelt kan worden voor industrie zoals gepland.

Als bewoners van het Oostvaardersdiep en tevens geuit door enkele Almeerse politieke partijen, zijn wij voorstander van een alternatieve ontwikkeling van dit terrein waarmee het beter in de natuurlijke omgeving zal passen. Enkele ideeen kunt u hier vinden.

Link naar artikel bij Omroep Flevoland