Reactie van de initiatiefnemers overslagterminal op petitie

news020
Naar aanleiding van de petitie tegen de aanleg van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler (meer hierover) heeft dhr. Reimert van Reimert Infra in een interview met Almere Deze Week een aantal opmerkingen gemaakt die slechts een deel van de waarheid laten zien.

Dhr. Reimert zegt “Twee weken geleden is het opnieuw tijdens de Politieke Markt besproken, alleen is daar nog niets uitgekomen.”. Dit klopt, maar het is niet het hele verhaal. In maart net als in november was het onderwerp van discussie of de gemeente een krediet van 150.000 euro zou verstrekken aan de drie initiatiefnemers van het plan voor de overslagterminal. Een particulier initiatief voorfinancieren met gemeenschapsgeld. Met het geld zouden de ondernemers alle officiele onderzoeken willen laten uitvoeren in voorbereiding op de aanleg van de overslagterminal.

Wat wel duidelijk is, is dat de gemeenteraad ook nu nog steeds tegen dit plan is. Een voorgenomen motie van de VVD, CDA, D66 en de SP is dan ook nog niet ingediend omdat dit politiek niet haalbaar is.

Dhr. Reimert bevestigd wel dat een overslagterminal de omgeving zal aantasten. Maar dat dit wordt gecompenseerd door het prachtige vervoer over het water. Voor enkele kanttekeningen naast de positieve effecten van vervoer over water kunt u hier terecht.

Dhr. Reimert zegt tevens: “En voor de overlast die de bewoners verwachten is geen enkel bewijs, waarschijnlijk is het beperkt. Geluidwerende maatregelen zijn geen enkel probleem. Maar dan moeten de bewoners wel mee willen werken.” Maar de bewoners hebben op eigen initiatief contact opgenomen met de initiatiefnemers en hebben in het voorjaar tweemaal met hen overleg gehad over de voor- en nadelen van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. De bewoners, en vele met hen gezien de petitie, hebben echter een andere mening over de inrichting van dit gebiedje. Dit is geen kwestie van wel of niet willen meewerken, maar een fundamenteel verschil van inzicht over het gehele gebied tussen de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen. Bovendien hangt het plaatsen van beschermende maatregelen niet af van de medewerking van omwonenden, dit wordt door wet- en regelgeving geregeld.

Het is begrijpelijk dat dhr. Reimert zijn overslagterminal wil. Economisch is dit voor zijn onderneming een fantastisch plan, maar voor de omgeving (natuur, recreatie en bewoners) geldt dit zeker niet. Als er dan al iets moet gaan gebeuren met het terrein bij de Blocq van Kuffeler neem dan ook De Vaart IV/VI mee in een gebiedsanalyse welke moet leiden tot een integrale visie voor dit hele gebied waarbij alle waarden (economie, natuur, wonen, recreeren) worden meegenomen en afgewogen op hun voor- en nadelen. En kijk daarbij dan niet alleen naar alle wettelijke bepaling, maar tevens, zoals wethouder Duijvestein al een opmerkte over de Schaalsprong, naar het bredere, overstijgende plaatje. Dat levert vaak meer op dan de vinkjes op het aanvraagformulier aflopen.

Link naar Almere Deze Week