Politiek verdeeld over plan overslagterminal bij Blocq van Kuffeler

Almere, donderdag 26 november 2020

De politiek in Almere is verdeeld over het plan van recyclebedrijf Cirwinn om een overslagterminal bij Blocq van Kuffeler aan te leggen. De VVD-fractie in Almere is positief maar oppositiepartijen SP en Partij voor de Dieren zijn juist faliekant tegen het plan.

Recyclebedrijf Cirwinn wil een platform in het water bouwen bij het gemaal Blocq van Kuffeler. Daarop komen twee silo’s en een hijskraan te staan. Zo kan Cirwinn betonpuin over het water laten aanvoeren en vanaf de kade het puin met kiepwagens naar bedrijventerrein de Vaart brengen, waar het bedrijf is gevestigd. Cirwinn moet nog een vergunning bij de gemeente Almere aanvragen. 

Volgens VVD-raadslid Joep Kramer gaan de liberalen het plan steunen als het aan de normen voldoet. Volgens de VVD is zo’n overslagterminal voor bedrijven als Cirwinn hard nodig. Zo kan de onderneming besparen op vervoerskosten. Omdat betonpuin per schip wordt aangevoerd, worden de transportkosten laag gehouden. “En wij vinden het ook heel goed dat er een flinke milieuwinst wordt gehaald op CO2 en op stikstof, onder andere doordat er veel minder vrachtwagens gaan rijden”, zegt Joep Kramer. 

Wat vinden de tegenstanders?
Volgens de SP en Partij voor de Dieren gaat het om een natuurgebied waar geen plaats is voor betonpuin. Hans Everhard van de SP: “Ik vind het een ongelofelijk slecht plan.” Volgens hem zijn verschillende overheden en organisaties bezig om Nationaal Park Nieuw Land verder te ontwikkelen. ” En dan ben je natuurlijk niet goed bij je hoofd als je tegelijkertijd bij één van de toegangen van het Nationaal Park straks, een betonoverslaghaven wil gaan maken. Dat is volstrekt ridicuul.”

De PVV, PvdA, D66, Leefbaar Almere en GroenLinks hebben nog geen standpunt over het project van Cirwinn. Zij willen eerst wachten totdat het plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. NIDA heeft eerder schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de kwestie maar die zijn nog niet beantwoord. 

260 vrachtwagens per week die met denderend betonpuin gevuld worden is niet anders dan het vorige plan. Geluidsoverlast, fijnstof en horizonvervuiling blijft. Dit past niet in een gebied waarin veel overheden met elkaar samenwerken om deze omgeving ecologisch te verbeteren en recreatief in te richten. Een beoogd vogelparadijs waar voor miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld in gestoken wordt.

VERENIGING BEWONERS BLOCQ VAN KUFFELER

Dit stond toch al eerder op de politieke agenda?
Het is niet de eerste keer dat de mogelijke realisatie van een overslagterminal bij Blocq van Kuffeler wordt besproken. In 2017 had Cirwinn, dat toen De Vijfhoek heette, een soortgelijk plan maar heeft het dat weer ingetrokken. Dat kwam nadat omwonenden in verzet kwamen. De Vereniging Bewoners De Blocq van Kuffeler werd toen gesteund door de gemeenteraad. Ook oud-wethouder Tjeerd Herrema liet toen namens het college van b en w weten dat het stadsbestuur tegen de plannen was. Herrema zei toen: “We hebben als college afgesproken dat we daar juist toerisme en recreatie gaan versterken. Daar past wat mij betreft geen overslaghaven met torens en een kraan bij.”

Wat vinden omwonenden van het plan?
Volgens Cirwinn gaat het deze keer om een nieuw plan waarbij rekening is gehouden met de milieunormen. Betonpuin wordt niet bij de overslagterminal opgeslagen, maar wordt direct naar de betonverwerker gebracht. De overslagterminal is klein en wordt ingepakt met een groene haag zodat die vanaf de weg niet zichtbaar is. Geluidsoverlast zou binnen de normen blijven.

Omwonenden geloven daar niets van. Zij vrezen geluids-, verkeers- en lichtoverlast. Ook zijn ze boos dat er opnieuw wordt geprobeerd een overslagterminal vlakbij hun woningen te realiseren. Volgens hen is dit het vijfde plan in de afgelopen vijftien jaar.

Volgens de VVD komt het verkeer niet langs de bewoners. Kramer: “Het verkeer blijft juist op meer dan vijfhonderd meter afstand. En wat betreft die geluidsoverlast en andere overlast, ja daar moet objectief naar gekeken worden. Is die er wel, is die er niet. Wij zullen het ook niet gaan steunen als daar grote overlast voor bewoners gaat plaatsvinden.”

Bron: Omroep Flevoland