Overslagkade voor betonpuin voorlopig van de baan

Almere, 12 februari 2021

Recyclebedrijf Cirwinn in Almere kan geen gebruik maken van de grond bij gemaal Blocq van Kuffeler om een overslagkade voor betonpuin aan te leggen. Ook kan de onderneming geen omgevingsvergunning bij de gemeente Almere aanvragen om het project op die locatie te realiseren. Dat bleek donderdagavond tijdens een online bespreking van de plannen door de gemeenteraad.

De bedoeling was dat verschillende fracties in de gemeenteraad twee moties gingen bespreken. Die waren ingediend door partijen die tegen de realisatie zijn van een overslaglocatie bij Blocq van Kuffeler. Al snel werd duidelijk dat de bespreking daarover niet nodig was. Aanleiding was een brief van Waterschap Zuiderzeeland die wethouder Froukje de Jonge aan de raadsleden had voorgelezen.

Cirwinn wil een overslagkade voor betonpuin bij Blocq van Kuffeler aanleggen. Per schip wordt betonpuin aangevoerd. Vervolgens wordt het puin met een vrachtwagen naar bedrijventerrein de Vaart gebracht. Op die manier wil het bedrijf besparen in de vervoerkosten. 

Waterschap wil eigendom van grond behouden
In de brief geeft het waterschap aan dat andere partijen geen gebruik kunnen maken van de grond die Waterschap Zuiderzeeland in eigendom heeft rond Blocq van Kuffeler. Het waterschap beschouwt Blocq van Kuffeler als een strategisch gebied. Dat heeft te maken met de plannen die het heeft op het gebied van ‘toekomstige duurzame energie- en klimaatopgave’.

Waterschap Zuiderzeeland zegt sinds 2017 een beperking te kennen voor wat betreft de uitgifte in medegebruik van gronden rondom de Blocq van Kuffeler. “Onlangs is deze beperking op verzoek van Cirwinn heroverwogen. Op 9 februari 2021 besloot het college van Dijkgraaf en Heemraden om de beperking van het medegebruik te verlengen. De verlenging geldt in ieder geval totdat de energiestrategie en de klimaatagenda van het waterschap af zijn.” Het waterschap was vrijdag niet bereikbaar om dit besluit verder toe te lichten.

Cirwinn gaat door met uitbreidingsplannen
Recyclebedrijf Cirwinn zegt op de hoogte te zijn van het besluit van het waterschap. Dat betekent volgens het bedrijf niet dat de plannen definitief van de baan zijn. Volgens Atto Harsta die namens Cirwinn spreekt, bestaan er nog verschillende opties. Welke dat zijn, wil hij op dit moment niet vertellen. Hij wil eerst het besluit van het waterschap goed bestuderen voordat het bedrijf met een mededeling komt over nieuwe plannen. 

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf plannen heeft voor een overslaglocatie bij Blocq van Kuffeler. Eerder heeft de gemeenteraad een plan afgewezen. De tweede keer had het bedrijf zelf de plannen ingetrokken. 

Omwonenden zeggen blij te zijn met het besluit van het waterschap. Al jaren strijden zij tegen de komst van de overslagkade.

Bron: Omroep Flevoland