Cultuurhistorische waardestelling gebied Blocq van Kuffeler

De jonge stad Almere kent historische gebieden en gebouwen. Het oudste gebouw van Almere, natuurcentrum De Trekvogel, staat op het voormalig werkeiland De Blocq van Kuffeler, het enige bewoonde gebied in Nationaal Park Nieuw Land.

Het bezoekerscentrum De Trekvogel, voormalig kantine, is aan een update toe. Moet er gesloopt of gerenoveerd worden? Er zijn voor- en tegenstanders. Daarom is in opdracht van de gemeente Almere een onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waardestelling van de Trekvogel door Isabel van Lent.
De gemeente overweegt om van dit hele gebied een beschermd stadsgezicht te maken. De verhalen van de gebruikers, de gebruiksgeschiedenis en de rol die De Trekvogel heeft gehad in de geschiedenis van het ontstaan van Almere zijn van waarde voor het verhaal van Flevoland en voor het erfgoed van toekomstige generaties.

De vraag is hoe we vorm geven aan die historie. Wordt het slopen van gebouw De Trekvogel of renoveren? Lees HIER het opiniestuk dat Michiel Hegener op 14 januari 2022 publiceerde in NRC handelsblad.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/14/flevoland-is-niet-geinteresseerd-in-het-verleden-men-doet-maar-wat-a4079320