Pampushaven is volgens de PVV de oplossing. Volgens ons niet!

news017De PVV heeft vorige week aangegeven dat zij een overslagterminal in de Pampushaven wel ziet zitten. De PVV is fel tegen een dergelijke terminal bij de Blocq van Kuffeler vanwege de bewoners, de natuur en de recreatiewaarden.

Natuurlijk is de PVV ook voor economische ontwikkeling van Almere, wie niet?, maar of de Pampushaven nu een goede locatie is?

Uit een eerder onderzoek blijkt dat zowel de havenkom van de Pampushaven als die bij de Blocq van Kuffeler niet geschikt zijn voor een overslagterminal voor de gemeente Almere. Alleen de locatie bij de Stichtse Kant biedt alle mogelijkheden die ondernemers en de gemeente graag zien bij een haven die mee kan concurreren met de andere binnenhaven van Nederland.

Daarnaast vervult de Pampushaven een belangrijke rol in de beoogde schaalspring van Almere waarbij richting Amsterdam in het water gebouwd gaat worden. Hoewel hiervoor alleen nog plannen zijn, is het duidelijk dat de ambitie van Almere wel die richting op gaat. Een overslagterminal zal deze plannen in de weg gaan staan en om meerdere redenen daarom niet haalbaar zijn.

Daarnaast is er een serieus probleem met de logistiek van deze locatie. Er zijn drie manieren om in de haven te komen. Of via Almere Buiten over de Oostvaardersdijk, of via Almere Poort de dijk op of over de Pampushavenweg. Door de vele vrachtwagens die elke dag zouden gaan rijden voor een dergelijke overslagterminal (elke 5-10 minuten van 06.00 tot 23.00) zou elke route een zware belasting en vervuiling betekenen voor de omliggende gebieden.

De route uit Almere Buiten loopt langs het Oostvaardersdiep waar 15 gezinnen wonen en loopt direct langs het Wilgenbos, de Lepelaarplassen, de wetlands richting Almere Poort en het Markermeer.

De route langs Almere Poort loopt direct langs een groot woongebied.

De route over de Pampushavenweg is niet geschikt voor vrachtwagenverkeer. Het is een eenbaans landweg zonder directe aansluiting op de Hoge Ring.

Al met al lijkt de Pampushaven, net als de Blocq van Kuffeler haven, absoluut niet geschikt voor de aanleg van een overslagterminal.

Hoewel het economisch nu niet rendabel is, is de locatie bij de Stichtse Kant toch de enige echte kans die Almere zal hebben wil zij een serieuze positie innemen als gemeente met een eigen binnenhaven.

Artikel van de PVV