Overslagterminal van de baan of alleen tijdelijk uitstel?

news018Nu de VVD fractie in de Almeerse gemeenteraad niet meer van plan is om een nieuwe motie in te dienen voor het nogmaals aanvragen van een voorbereidingskrediet (E150.000) voor de drie commerciƫle initiatiefnemers voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler, lijken de plannen voor deze haven voorlopig in de koelkast te staan. Tenminste voor zover het de gemeente aangaat.

Het beoogde voorbereidingskrediet was bedoelt om onderzoeken te financiering om de haalbaarheid van de overslagterminal aan te tonen. Het is nog steeds mogelijk dat de drie initiatiefnemers (Reimert bouw, De Haak groep en de Vijfhoek) zelf deze onderzoeken gaan betalen om zo toch de haven weer op de politieke agenda te krijgen.

Natuurlijk doet geen enkel haalbaarheidsonderzoek iets af van de argumenten tegen een dergelijke haven op deze locatie zoals al eerder aan gegeven door de bewonersvereniging de Blocq van Kuffeler (zie hier). De bewoners, het Flevolandschap en vele anderen welke de petitie (link) tegen de terminal hebben ondertekend, zijn van mening dat een haven hier niet op zijn plaats is en dat er een nieuwe visie moet komen voor het grotere gebied welke met name het terrein De Vaart IV/VI omvat.

Deze (tijdelijke) rust op het politieke front ten aanzien van de overslagterminal houdt niet in dat de bewoners van het Oostvaardersdiep in hun luie stoel achterover gaan zitten. Er zal actief overleg blijven met de Almeerse politiek en andere belanghebbenden om te zien of een duurzame gebiedsvisie in deze natuurrijke omgeving op termijn gerealiseerd kan worden om zo dit unieke stuk Almere een mooie toekomst te geven.

Artikel in Almere Vandaag.