SP voor waterrecreatie en overslagterminal?

news016Hoewel de Almeerse SP fractie sinds het begin al voorstander is van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler, lijkt de SP niet helemaal te weten waar haar prioriteiten liggen. Afgelopen week vroeg de SP fractie zich af of B&W van Almere de waterrecreatie überhaupt op de agenda heeft staan.

De SP wil graag een visie hierover zien, kennelijk maakt zij zich zorgen over de waterrecreatie binnen de gemeente.

Dan is het vreemd dat de SP zo voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler is. Juist daar ligt een van de belangrijke waterrecreatiepunten van Almere, zelfs van Flevoland. De jachthaven, de Zuidersluis voor de verbinding tussen het Markermeer en de Almeerse binnenwateren en natuurlijk de prachtige beschermen natuurgebieden, maken de havenkom bij de Blocq van Kuffeler tot een levendig waterrecreatiegebied.

Als de SP werkelijk serieus is met waterrecreatie dan zou de omgeving van de Blocq van Kuffeler juist versterkt moeten worden tan aanzien van water- en natuurrecreatie en niet afgebroken worden door de industriële zone van een overslagterminal.

Artikel in Almere Vandaag