Oppositiepartijen willen onafhankelijk onderzoek overslagkade Cirwinn

Almere, 15 januari 2021

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar het plan van recyclebedrijf Cirwinn om een overslagkade voor betonpuin bij gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere te realiseren. Dat zeggen oppositiepartijen PvdA, Partij voor de Dieren, de SP en NIDA in de Almeerse gemeenteraad. Het onderzoek zou antwoord moeten geven op de vraag welke effecten het plan heeft op natuur en milieu in het gebied. De beoogde locatie van de overslagkade ligt vlak bij Nationaal Park Nieuw Land. Aan de hand van de onderzoeksresultaten moet beoordeeld worden of een uitgebreide milieueffectrapportage (mer) nodig is.

De vier politieke partijen reageren daarmee op het standpunt van burgemeester en wethouders in Almere. Die stellen in een brief aan de gemeenteraad dat een mer niet nodig is. Het college van B en W baseert zich daarbij op verschillende onderzoeken die het bedrijf zelf heeft laten doen. Uit die onderzoeken blijkt dat een milieueffectrapportage niet nodig is, de uitstoot van stikstof beperkt is, de gevolgen voor de flora en fauna minimaal zijn en ook de geluidshinder onder de norm blijft.

‘Het is alsof een slager zijn eigen vlees keurt’
De vier politieke partijen vinden het onbegrijpelijk dat burgemeester en wethouders hun conclusie trekken is op basis van onderzoeken die in opdracht van Cirwinn zijn uitgevoerd. Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren: “Het is alsof een slager zijn eigen vlees keurt.”

Hij deelt daarmee de mening van de omwonenden van De Blocq van Kuffler die al jaren strijden tegen de aanleg van een overslagkade. Ook die zijn stomverbaasd door de handelwijze van het college van B en W en willen ook een onafhankelijk onderzoek.

De Partij van de Arbeid heeft al een verzoek ingediend om dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. De partij wil in gesprek gaan met het college: “Tot grote verbazing van de PvdA concludeert het college dat bij de plannen van Cirwinn B.V. geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden, terwijl dit gebied zich direct naast de Lepelaarplassen bevindt. Een gebied dat onlangs nog is aangemerkt als onderdeel van National Park Nieuw Land.”

D66, Leefbaar Almere, GroenLinks en de PVV kunnen op dit moment nog niet zeggen of zij voor of tegen een onafhankelijk onderzoek zijn. Het onderwerp wordt eerst binnen de eigen fracties besproken. Dat gaat volgende week maandag gebeuren.

Collegepartij VVD liet eerder weten voorstander te zijn van de realisatie van de overslagkade bij De Blocq van Kuffeler als die aan de eisen voldoet. De liberalen zeggen vertrouwen te hebben in de handelwijze van het college van B en W en willen in gesprek gaan met andere partijen over hun voorstel.

Bron: Omroep Flevoland