Bewoners lichten gemeenteraad in over tegenargumenten

news009
Afgelopen week heeft een vertegenwoordiging van de Vereniging bewoners de Blocq van Kuffeler een brief aan de gemeenteraadsleden van Almere verzonden met daarin argumenten waarom er geen overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler mag komen.

Nu de initiatiefnemers bij het College een aangepast plan hebben ingediend (zie hier), willen zij voor de derde keer bij de Almeerse politiek om geld vragen. In maart en november 2011 bleek hier geen meerderheid voor te zijn in de Raad.

Wij als bewoners van het Oostvaardersdiep, op een paar honderd meter van de gewenste terminal, zijn van mening dat dit nieuwe plan helemaal niet nieuw is. Buiten wat mooie nieuwe bewoordingen, zoals het gebruik van het woord ‘duurzaam’, en twee alternatieve locaties direct naast de oude locatie, gaat het om hetzelfde plan als in maart en november 2011.

Naast alle argumenten van vorige jaar (zie hier), welke ook nu nog geldig blijven, is er ook nieuwe informatie beschikbaar welke wederom laat zien dat een degelijke terminal een slecht idee is. Een greep uit de nieuwe additionele argumenten:

  1. Afname veiligheid havenkom. Volgens de initiatiefgroep zullen er 10-12 boten per week bij de haven komen. Dit is 2 boten per dag, terwijl de huidige beroepsvaart op de loswal in De Vaart gewoon door blijven gaan. De pleziervaart in de haven zal hier in toenemende mate last van krijgen.
  2. Versterking natuurwaarden Markermeer. In plannen uit het RRAAM overleg wil men uitgebreide waddengebieden aanleggen o.a. direct voor de havenkom van de Blocq van Kuffeler. Een industriële activiteit als een overslagterminal, past niet in dit beeld en kan een bedreiging vormen voor deze nieuwe natuur.
  3. De afgelopen jaren is door provincie en gemeente in dit gebied geïnvesteerd in recreatieve en toeristische waarden. Een overslagterminal met alle activiteiten hierom heen (zoals 80 vrachtwagens per dag) doen deze investeringen voor een groot deel teniet.
  4. Op basis van cijfers van de initiatiefnemers blijkt dat de capaciteit van de gewenste terminal vrijwel geheel door deze initiatiefnemers (Ter Haak Groep, MSC en Reimert) in beslag genomen zal worden. Voor derden is niet of nauwelijks ruimte. Hierdoor is de overslagterminal niet aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, noch zal het veel, als überhaupt iets, opleveren aan werkgelegenheid (zie ook bestaande argumenten hier).
  5. De twee alternatieve locaties binnen dezelfde havenkom leveren, ook volgens de initiatiefgroep, niet acht voordelen op voor natuur, recreatie en bewoning. Het zijn schijnbewegingen welke de aandacht proberen af te leiden van de tekortkomingen van de argumenten voor een overslagterminal.

 

Lees hier de brief aan de gemeenteraad