Home

Ten noordwesten van de bebouwde kom van Almere bevindt zich een kleine woonkern met 15 huizen en het bezoekerscentrum van Flevolandschap. Dit is het Oostvaardersdiep. Gelegen tussen het Wilgenbos, de Noorderplassen en het Markermeer ligt het oudste bewoonde plekje van Zuidelijk Flevoland.