Almeerse fracties twijfelen over krediet voor terminal

news022Tijdens de Politieke Markt van 17 november hebben de Almeerse fracties van de VVD, CDA, D66 en SP het voorbereidingskrediet voor de planontwikkeling voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler weer op de agenda gezet.

Dit zelfde voorstel is in maart van dit jaar al door de gemeenteraad behandelt en toen afgekeurd met 21 tegen 18 stemmen.

De indieners zijn echter van mening dat het recente rapport van het havenbedrijf Amsterdam waarin wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van een overslagterminal bij de Stichtse Kant nu economisch niet rendabel is, aanleiding is om aan de gemeenteraad te vragen om haar eerdere besluit te heroverwegen.

Tijdens het overleg heeft dhr. Reimert namens de particuliere initiatiefnemers ingesproken over de economische voordelen van de terminal voor Almere.

De bewoners van het Oostvaardersdiep hebben ook ingesproken met een korte presentatie over enkele van de bedenkingen bij de ontwikkeling van een dergelijke terminal, met als overkoepelend argument dat een zware industriezone op een locatie omgeven door beschermde natuur niet op zijn plaats is.

Uiteindelijk bleek dat de standpunten van de politeke partijen niet gewijzigd zijn sinds maart van dit jaar en dat de PvdA fractie verdeeld is over het idee. Deze fractie zal daarmee direct ook de doorslaggevende stem geven volgende week wanneer er in de gemeenteraad gestemd zal worden over een motie ingediend door de VVD, CDA, D66 en SP waarin nogmaals aan de Raad gevraagd zal worden om akkoord te gaan met de verstrekking van 150.000 euro voorbereidingskrediet aan de particuliere initiatiefnemers.

Lees het nieuwsbericht op Omroep Flevoland.

Lees het nieuwsbericht op Almere Vandaag.

Lees het nieuwsbericht van GroenLinks Almere.

Zie de presentatie en achterliggende documentatie tegen de overslagterminal.