SP voor waterrecreatie en overslagterminal?

news016Hoewel de Almeerse SP fractie sinds het begin al voorstander is van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler, lijkt de SP niet helemaal te weten waar haar prioriteiten liggen. Afgelopen week vroeg de SP fractie zich af of B&W van Almere de waterrecreatie überhaupt op de agenda heeft staan.

De SP wil graag een visie hierover zien, kennelijk maakt zij zich zorgen over de waterrecreatie binnen de gemeente.

Dan is het vreemd dat de SP zo voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler is. Juist daar ligt een van de belangrijke waterrecreatiepunten van Almere, zelfs van Flevoland. De jachthaven, de Zuidersluis voor de verbinding tussen het Markermeer en de Almeerse binnenwateren en natuurlijk de prachtige beschermen natuurgebieden, maken de havenkom bij de Blocq van Kuffeler tot een levendig waterrecreatiegebied.

Als de SP werkelijk serieus is met waterrecreatie dan zou de omgeving van de Blocq van Kuffeler juist versterkt moeten worden tan aanzien van water- en natuurrecreatie en niet afgebroken worden door de industriële zone van een overslagterminal.

Artikel in Almere Vandaag

Pampushaven is volgens de PVV de oplossing. Volgens ons niet!

news017De PVV heeft vorige week aangegeven dat zij een overslagterminal in de Pampushaven wel ziet zitten. De PVV is fel tegen een dergelijke terminal bij de Blocq van Kuffeler vanwege de bewoners, de natuur en de recreatiewaarden.

Natuurlijk is de PVV ook voor economische ontwikkeling van Almere, wie niet?, maar of de Pampushaven nu een goede locatie is?

Uit een eerder onderzoek blijkt dat zowel de havenkom van de Pampushaven als die bij de Blocq van Kuffeler niet geschikt zijn voor een overslagterminal voor de gemeente Almere. Alleen de locatie bij de Stichtse Kant biedt alle mogelijkheden die ondernemers en de gemeente graag zien bij een haven die mee kan concurreren met de andere binnenhaven van Nederland.

Daarnaast vervult de Pampushaven een belangrijke rol in de beoogde schaalspring van Almere waarbij richting Amsterdam in het water gebouwd gaat worden. Hoewel hiervoor alleen nog plannen zijn, is het duidelijk dat de ambitie van Almere wel die richting op gaat. Een overslagterminal zal deze plannen in de weg gaan staan en om meerdere redenen daarom niet haalbaar zijn.

Daarnaast is er een serieus probleem met de logistiek van deze locatie. Er zijn drie manieren om in de haven te komen. Of via Almere Buiten over de Oostvaardersdijk, of via Almere Poort de dijk op of over de Pampushavenweg. Door de vele vrachtwagens die elke dag zouden gaan rijden voor een dergelijke overslagterminal (elke 5-10 minuten van 06.00 tot 23.00) zou elke route een zware belasting en vervuiling betekenen voor de omliggende gebieden.

De route uit Almere Buiten loopt langs het Oostvaardersdiep waar 15 gezinnen wonen en loopt direct langs het Wilgenbos, de Lepelaarplassen, de wetlands richting Almere Poort en het Markermeer.

De route langs Almere Poort loopt direct langs een groot woongebied.

De route over de Pampushavenweg is niet geschikt voor vrachtwagenverkeer. Het is een eenbaans landweg zonder directe aansluiting op de Hoge Ring.

Al met al lijkt de Pampushaven, net als de Blocq van Kuffeler haven, absoluut niet geschikt voor de aanleg van een overslagterminal.

Hoewel het economisch nu niet rendabel is, is de locatie bij de Stichtse Kant toch de enige echte kans die Almere zal hebben wil zij een serieuze positie innemen als gemeente met een eigen binnenhaven.

Artikel van de PVV

Overslagterminal van de baan of alleen tijdelijk uitstel?

news018Nu de VVD fractie in de Almeerse gemeenteraad niet meer van plan is om een nieuwe motie in te dienen voor het nogmaals aanvragen van een voorbereidingskrediet (E150.000) voor de drie commerciële initiatiefnemers voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler, lijken de plannen voor deze haven voorlopig in de koelkast te staan. Tenminste voor zover het de gemeente aangaat.

Het beoogde voorbereidingskrediet was bedoelt om onderzoeken te financiering om de haalbaarheid van de overslagterminal aan te tonen. Het is nog steeds mogelijk dat de drie initiatiefnemers (Reimert bouw, De Haak groep en de Vijfhoek) zelf deze onderzoeken gaan betalen om zo toch de haven weer op de politieke agenda te krijgen.

Natuurlijk doet geen enkel haalbaarheidsonderzoek iets af van de argumenten tegen een dergelijke haven op deze locatie zoals al eerder aan gegeven door de bewonersvereniging de Blocq van Kuffeler (zie hier). De bewoners, het Flevolandschap en vele anderen welke de petitie (link) tegen de terminal hebben ondertekend, zijn van mening dat een haven hier niet op zijn plaats is en dat er een nieuwe visie moet komen voor het grotere gebied welke met name het terrein De Vaart IV/VI omvat.

Deze (tijdelijke) rust op het politieke front ten aanzien van de overslagterminal houdt niet in dat de bewoners van het Oostvaardersdiep in hun luie stoel achterover gaan zitten. Er zal actief overleg blijven met de Almeerse politiek en andere belanghebbenden om te zien of een duurzame gebiedsvisie in deze natuurrijke omgeving op termijn gerealiseerd kan worden om zo dit unieke stuk Almere een mooie toekomst te geven.

Artikel in Almere Vandaag.