Bewonersvereniging geeft nieuwe feiten aan Raad tegen plan

news012
De Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler heeft een paar dagen geleden aan B&W en gemeenteraad van Almere een brief verzonden waarin zij een aantal punten aan de kaak stelt omtrent het voornemen van de initiatiefnemers en B&W om binnenkort nog een keer de overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler aan de orde te stellen.

Hoewel alle argumenten voor en tegen van het afgelopen jaar nog steeds overeind staan (zie hier) wordt in de brief op nieuwe argumenten ingegaan.

Natuurlijk wordt in de brief verontwaardigd gereageerd op het feit dat dit voorstel nu voor de derde keer in politiek Almere aan de orde zal komen. In maart 2011 is het weggestemd in de Raad en in november 2011 kwam het niet eens in de Raad omdat het politiek niet haalbaar bleek. Toch wil men het nogmaals proberen.

Daarnaast zijn eind 2011 verschillende rapporten verschenen in het kader van het RRAAM overleg waarin o.a. een 300ha grote vooroever, een soort wadomgeving, voor de havenkom bij de Blocq van Kuffeler zal worden aangelegd om de natuurwaarden van het Markermeer te versterken.

Hierin wordt ook melding gemaakt van het belang van toeristisch-recreatieve mogelijkheden in dit gebied.

Uit bronnen binnen de gemeente zelf heeft de Vereniging vernomen dat ook de gemeente een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler ziet als een privaat initiatief van mn. de firma Reimert en niet zozeer in het grotere belang van de gemeente Almere.

Wij als bewoners van het Oostvaardersdiep vragen ons af of een beperkte laad- en loskade bij de Stichtse Kant geen beter alternatief is. Daar zou men het liefst een grote binnenhaven aanleggen hetgeen nu economisch niet haalbaar is, maar hier ligt wel een industrieterrein dat veel profijt zou hebben bij een overslagterminal. Als een beperkte opslag en een laad- en loskade bij de Blocq van Kuffeler mogelijk, dan moet dat bij Stichtse Kant ook kunnen. Een veel betere plek voor de economie van Almere, direct aan de A27, direct aan een logistiek industrieterrein en gelijk een voorloper voor een toekomstige echte haven op deze locatie.

Brief Burgemeester Jorritsma aan Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler

Brief aan de gemeenteraad van Almere

Beknopte samenvatting relevante punten uit recente RRAAM rapporten