Bezoek wethouder Ben Scholten over overslagterminal

Op uitnodiging van de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler is wethouder Ben Scholten (verantwoordelijk voor de portefeuille economie) voor het eerst op bezoek geweest op het Oostvaardersdiep. De wethouder is officieel de wijk-wethouder van Almere-Buiten, waaronder ook het Oostvaardersdiep schijnt te vallen, en zijn taak is om de belangen te behartigen van alle inwoners van Almere Buiten.

Een beetje dubbele pet dus vanmiddag.

Dhr. Scholten is uitgenodigd vanwege de eerdere berichten over een hernieuwde poging om de plannen voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler voor de dérde keer door de gemeenteraad te krijgen.

Zoals wij al eerder hebben vermeld, heeft de initiatiefnemer, firma Reimert, enkele weken geleden in de media aangekondigd met een aangepast en duurzamer plan te komen voor de overslagterminal.

Daarnaast hebben wij een brief ontvangen van de burgemeester, mevr. Jorritsma, waarin zij en haar wethouders hun steun betuigen voor het plan (meer info).

Deze brief bevreemdde ons.

Dhr. Scholten maakte zijn excuses voor de slechte communicatie in het begin van 2011 toen de kwestie voor het eerst politiek werd behandeld. Niet alleen is er te weinig en te laat gecommuniceerd, maar tevens zijn er behoorlijke fouten gemaakt in het hele communicatieproces.

Hij verzekerde ons dat hij en zijn ambtenaren er voor zullen zorgen dat dit in de toekomst niet weer zal gebeuren. Zo zegde hij toe dat wij als bewonersvereniging de aangepaste plannen voor de overslagterminal tijdig zullen ontvangen, ruim voor de officiële aankondiging van de Politieke Markt.

Dhr. Scholten ziet geen problemen in twee verschillende zones binnen de beperkte ruimte van de havenkom bij de Blocq van Kuffeler: enerzijds een zone met zware industrie (overslagterminal) én anderzijds de toeristisch-recreatieve doelstellingen van de gemeente.

Uit onze eerdere berichtgevingen en achterliggende documenten op deze website is het duidelijk dat wij het hier niet mee eens kunnen zijn.

Een overslagterminal, hoe goed ook gepland, aangelegd en onderhouden, betekent een achteruitgang van het gebied qua natuurwaarden, natuurbeleving en recreatieve aantrekkingskracht.

Over de ver uitgewerkte plannen uit het RRAAM overleg voor een uitgebreide vooroever direct buiten de havenkom bij de Blocq van Kuffeler kon dhr. Scholten weinig zeggen. Op de vraag of deze plannen, ter waarde van 60 miljoen euro, in zijn ogen schade zouden kunnen oplopen door een mogelijke overslagterminal, kon hij helaas geen antwoord geven.

Wij kregen de indruk dat dhr. Scholten niet bijzonder op de hoogte was van deze nieuwe documenten.

Wij vinden een overslagterminal niet passen in dit gebied en het is twijfelachtig of een industriële zone past in plannen waardoor de natuurwaarden, en daarmee ook de toeristisch-recreatieve waarden, in belangrijke mate worden versterkt in een gebied dat vrijwel uitsluitend bestaat uit beschermde natuur.

Beknopt overzicht plannen RRAAM Markermeer

scholten