Aanhaken en verduurzamen – een duwtje in de rug

Aan de gemeenteraadsleden van Almere,

Donderdag 28 januari stond het onderwerp ‘Overslag – Blocq van Kuffeler’ op de agenda van de Politieke Markt. Dank dat dit onderwerp onder uw aandacht is. Als ambassadeurs van dit gebied voelen wij ons genoodzaakt om dit unieke man-making natuurgebied in onze groter groeiende stad te verdedigen.

De Blocq van Kuffeler is de wieg van Almere, hier ontstond onze stad, het oudste straatje, de oudste heg, hier staat het grootste gemaal van Europa, dit is de plek waar het verhaal van Zuidelijk Flevoland zich ontspint, hier zijn de unieke sluis – en waterwerken zichtbaar waar op mooie dagen bussen vol toeristen naar komen kijken en hier markeren vele recreanten hun werkdag om rust te ervaren.
Visit groenblauw Almere en Visit Flevoland vinden hier een plek en hier ontvouwen mogelijkheden voor een toeristische waterverbinding naar Amsterdam…

Wat als…

 • Ons stadsbestuur de natuurontwikkelingsprojecten (NP Nieuw Land, Oostvaardersoevers, Almeerse Poort, visie ecologie) verder versterkt, verstevigt en verduurzaamt in een verankerde ontwikkelvisie voor dit gebied? U hoeft alleen nog maar aan te haken. De voorzet is al gegeven. De financiële middelen zijn al gereserveerd.
 • Ons stadsbestuur aan Stichting Het Flevolandschap de ruimte geeft om de gebiedsvisie over Lepelaarsplassen – Trekvogel verder uit te werken? De ontwikkelde natuurbelevingsplannen liggen al klaar.
 • Recreatie een plek krijgt in dit gebied? Dat levert werkgelegenheid op in de vrijetijdseconomie. Denk aan horeca met terras aan het water, ontwikkeling waterrecreatie als zeilboot verhuur, Almeerse vloot, stand-up paddling en kano activiteiten, sportvissen, fietsverhuur.Dit gebied staat landelijk op de kaart bij kano verenigingen voor een oversteeknaar Marken en Volendam. Ecotoerisme kan vorm krijgen.
 • Het welbevinden van vele, vele gebiedsgebruikers toeneemt door juist hier tebivakkeren en de route touristique te ervaren, onze Flevolandse parkway?
 • Natuur, recreatie en educatie hier hand in hand gaan? Natuurlijk insamenwerking met de Almeerse stichting Stad en Natuur.

Dan …

 • Kunnen vele mensen en organisaties hier letterlijk en figuurlijk ademhalen.
 • Kan het Wilgenbos tot een echt beleefbos ontwikkeld worden.
 • Wordt het hier een waar vogelparadijs en gaat natuurontwikkeling z’n gang.
 • Gaat dit stadsbestuur van Almere de geschiedenisboeken in als een bestuurmet een rechte rug, een bestuur dat koers houdt en toekomstgericht gebieden inricht in samenhang met ingezet beleid van de provincie en de rijksoverheid.

Overdenkingen ten aanzien van een visie-ontwikkeling

 • Of vrachtwagens van Cirwinn nu elektrisch rijden of niet: de veelheid aan vrachtwagenbewegingen hebben grote impact op dit gebied binnen de beperkte infrastructuur.
  De fietsersbond stelt samen met ons vragen over de veiligheid van de fietsers.
 • De overmatige geluidshinder blíȷf́ t door de veelheid aan overladingen en verstoort de unieke natuurbeleving. Onafhankelijk uit welke richting de wind waait. De antwoorden van Cirwinn op de gestelde vragen tijdens de Politieke Markt leverden de nodige tegenstrijdige informatie op. Cirwinn zegt: als er meer afval uit Almere komt, halen we minder puin van elders en zijn er minder boten nodig. Waarom zo fors investeren en schade aan richten in de omgeving als de toekomstverwachting is dat er vanuit Almere voldoende afvalstromen op gang komen? Dan kan de aangevoerde rommel toch ook naar Lelystad? https://duurzaaminlelystad.nl/placemarks/theo-pouw-groep/
 • Op onjuiste gronden worden alternatieve overslaglocaties verworpen.
 • Cirwinn geeft aan dat een overslag nú nodig is. In de aanvraag van debetoncentrale die in 2017 verplaatst is van de Eemhaven naar Vijfhoek is nadrukkelijk door Pouw aangegeven dat een overslag niet nodig is voor het rendabel maken van de betoncentrale.
 • Aan het winnen van de prijsvraag is geen belofte aan Vijfhoek gedaan dat een overslag automatisch gerealiseerd zou worden.
 • In hoeverre is de term circulair een marketingsausje? De aanvoer van betonpuin zou nodig zijn voor recycling van oud beton naar groen beton. Echter: in de aanvraag van B en W gaat het niet over betonpuin, maar over grond-, bouw- en afvalstoffen. Zelfs aan- en áfvoer!
 • Groen beton… daar zijn nogal wat vraagtekens bij. In onderstaande link vindt u informatie over een onderzoek naar groen beton. Het zou niet stevig genoeg zijn voor huizenbouw. Waar wordt het dan wel voor gebruikt? Alleen voor een paar Floriadebruggen en wat fietspaden?
 • Omroep Flevoland: “Gemeente geeft 3 miljoen aan niet duurzame betoncentrale Vijfhoek”
 • Wat is het programma van eisen van de stad ten aanzien van benodigd beton?

Op onderstaande foto’s ziet u hoe druk bezocht dit gebied is tijdens een weekend…

Bekijk hier ons overslagdossier.

U bent van harte welkom. Komt u eens langs om de omgeving te ervaren.

Vriendelijke groet namens alle bewoners van het Oostvaardersdiep.

Natuur beleef je op de Blocq van Kuffeler – contact: oostvaardersdiep@gmail.com