VVD Almere ziet overslagterminal Blocq niet meer zitten

news012Eind 2011 stapte de VVD fractie van Almere nog vol goede moed de wekelijkse Politieke Markt van Almere binnen met een voorstel om het voorbereidingskrediet voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler weer in de gemeenteraad te brengen. Het was al in dit vooroverleg duidelijk dat er wederom geen meerderheid zou zijn voor dit voorstel. De VVD diende ook geen voorstel in.

Nu, bij monde van de indiener van toen, dhr Hengstman, ziet zelfs de VVD fractie niets meer in een overslag bij de Blocq van Kuffeler. Dhr. Hengstman meldde dit de afgelopen dagen via Twitter.

hengstman_tweet

De VVD wil nu het idee van de PVV voor een overslagterminal bij Pampushaven nader gaan bestuderen.

Op zijn zachts gezegd een markante houding van de fractie na de recente brief (dd) van het College van Wethouders en Burgemeester, ondertekend door mevr. Jorritsma zelf, waarin impliciet steun werd betuigd voor een hernieuwde inbreng van een voorstel in de gemeenteraad voor een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler.

Het lijkt erop dat de fractie en het College hier niet op een lijn zitten!

Als bewoners van het Oostvaardersdiep zijn wij natuurlijk blij met het nieuwe inzicht dat door de VVD fractie is verkregen. Wij hopen dat een afweging van een overslagterminal bij de Pampushaven ook rekening zal houden met de enorme toename van het vrachtverkeer voor een overslagterminal. De Oostvaardersdijk, welke langsde huizen van het Oostvaardersdiep en verschillende natuurgebieden loopt, is hier niet voor bedoeld en berekend.

Wij hopen dat de Almeerse politiek zich beseft dat het om 1 vrachtwagen elke 5-10 minuten gaat! En als de haven gaat lopen zoals begroot dan zal dit na enkele jaren gelden tussen ‘s morgens vroeg tot laat in de nacht! Elke dag! (op basis van cijfers initiatiefnemers)

Wij wensen de fractieleden veel wijsheid toe in hun studies.