Natuurcompensatie De Vaart IV/VI maakt overslag onaantrekkelijk

news013Provinciale Staten van Flevoland heeft bevestigd dat de gemeente Almere verplicht is natuur te compenseren wanneer zij het industrieterrein De Vaart IV/VI wil gaan ontwikkelen. Hiervoor was ook het recentelijk afgeschoten natuurgebied het Oostvaarderswold bestemd. Nu dit gebied is weggevallen, of op zijn minst de goedkope door het Rijk gesubsidieerde versie, zal dit zijn effect hebben op de grondprijs van De Vaart IV/VI.

De hogere grondprijs zal het toch al niet aantrekkelijke terrein nog minder interessant maken voor bedrijven. Ontwikkeling zal op zijn minst verdere vertraging gaan oplopen en het lijkt daarom ook tijd om naar een andere inrichting van dit terrein te gaan kijken.

Voor zover een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler al capaciteit zou hebben voor andere bedrijven dan die van de initiatiefnemers, zal de dure natuurcompensatie een negatief effect hebben op de overslagterminal.

Lees de brief van PS Flevoland

Ondernemers gaan nogmaals overslagterminal proberen

news015
De initiatiefnemers van de overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler gaan het nog een keer proberen om steun te vinden bij de gemeenteraad van Almere om 150.000 euro te krijgen voor de aanleg.

De gemeenteraad heeft in 2011 al twee maal het voorstel afgewezen, maar de initiatiefnemers geven het niet op. Ook nu kunnen zij weer rekenen op de steun van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), zoals ook een brief van mevrouw Jorritsma zelf lijkt te suggereren.

Het probleem is dat er feitelijk geen andere argumenten voor (financieel voor de initiatiefnemers) en tegen (geen nieuwe werkgelegenheid, niet beter voor het milieu, zware industrie midden in de natuur kan niet) zijn.

Ook deze maal zullen wij eerlijke wijze de voordelen accepteren en de nadelen objectief naar voren brengen. Wij blijven van mening dat er veel meer en zwaarder wegende argumenten tegen de overslagterminal zijn dan voor.

Brief burgemeester Jorritsma over voornemens overslagterminal

Zie ook achterliggende documentatie.

Nieuwsbericht Almere Vandaag

Begroet de lente!

Flevolandschap organiseert op 25 maart 2012 een dag vol activiteiten rondom de prachtige natuur bij het Oostvaardersdiep.

De boswachter zal van alles vertellen over de flora en fauna in de buurt.

Er zijn allerlei activiteiten voor kinderen en volwassenen.

Voor meer informatie: Flevolandschap

Afblazen Oostvaarderswold heeft gevolgen voor Almere

news016De Raad van State vernietigde op 7 maart 2012 het plan voor de Oostvaarderswold in Flevoland.

Buiten dat dit een stop is voor de natuur in heel Nederland en een financiele strop voor de provincie Flevoland, heeft het niet doorgaan van het plan ook gevolgen voor de gemeente Almere.

De Oostvaarderswold was immers gepland om (deels) als natuurcompensatie gebruikt te gaan worden voor andere nog te ontwikkelen terreinen in Almere.

Neem De Vaart IV/VI. Dit nog niet ontwikkelde industrieterrein midden in de natuur en vlak naast de Blocq van Kuffeler en het Oostvaardersdiep, is de afgelopen jaren overgenomen door de natuur. In een uitspraak van de Raad van State van 15 juni 2011 is vastgesteld dat de gemeente bij ontwikkeling van dit terrein voor uitgebreide natuurcompensatie moet zorgen vanwege de kiekendieven die het terrein gebruiken. Door het wegvallen van de compensatiemogelijkheden in het Oostvaarderswold zal de gemeente elders vele hectare terrein moeten vinden voordat men het terrein mag ontwikkelen.

Hiermee wordt de kostprijs van de grond op De Vaart IV/VI verhoogd en nog minder aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven.

Uitspraak Raad van State

Nieuwsbericht AD