Provincie niet gelukkig met plan voor overslag betonpuin

Almere, 17 december 2020

De provincie is ‘niet gelukkig’ met het plan voor een overslagkade voor betonpuin nabij het gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere. Nationaal park Nieuw Land ligt vlak bij de beoogde locatie en dat mag door de ontwikkeling niet worden aangetast.

Dat antwoordt het college van Gedeputeerde Staten op vragen van GroenLinks. De partij is ongerust over het plan van recyclebedrijf Cirwinn om aan de Silokade een terminal te bouwen. Daar lossen binnenvaartschepen betonpuin, dat met kiepwagens naar de 1,7 kilometer verderop gelegen fabriek van Cirwinn wordt gereden.

Het college stelt dat standpunt en de zorgen niet zijn veranderd sinds 2017. Ook toen lag er een voorstel voor een overslagterminal van De Vijfhoek, zoals het bedrijf toen nog heette. Dat plan ging ook uit van tijdelijke opslag van betonpuin aan de Silokade. In een aangepast plan dat Cirwinn nog moet indienen bij de gemeente Almere is niet langer sprake van opslag aan de kade. Gedeputeerde Staten zeggen verder dat het verder aan de gemeente Almere en Cirwinn is om over het plan te praten. De provincie biedt aan om mee te denken.

De bewoners van De Blocq van Kuffeler zijn erg bezorgd over de overslagkade. Zij vinden dat de natuurgebieden in de directe omgeving dreigen te worden aangetast. Ook vrezen zijn geluidsoverlast door het storten van het betonpuin in de metalen silo en de vrachtwagens en is er vrees voor stofoverlast. Een meerderheid in de Almeerse gemeenteraad wil eerst afwachten totdat een definitief plan aan de raad wordt voorgelegd. De SP en Partij voor de Dieren zijn wel mordicus tegen.

Bron: Omroep Flevoland