Veel aandacht in pers over koppige houding College Almere

Het debat gisteravond tijdens de Politieke Markt van Almere over de overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler heeft veel aandacht gekregen in de pers en social media.

Hieronder een overzicht:

Pers

Omroep Flevoland persbericht

Almere Vandaag – GroenLinks vraagt om opheldering

Almere Vandaag – Overslag weer op de agenda

Almere Vandaag – Motie tegen terminal

Dichtbij.nl

Drimble.nl

036.nl

Politieke Partijen

PVV tekst Politieke Markt

Twitter berichten

Toon van Dijk PVV

Filmpje van wethouder Scholten slaat niet op Blocq

Bewoners hebben betere dossierkennis dan wethouder

Almeerse politiek zegt voor de 3e keer Nee tegen overslagterminal

news004Gisteravond (11 oktober 2012) was het tijdens de Politieke Markt in het gemeentehuis van Almere al snel duidelijk: dezelfde stabiele meerderheid van de gemeenteraad is fel tegen de komst van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler.

GroenLinks, PVV, Leefbaar Almere en de PvdA gaven duidelijk te kennen dat een overslagterminal op deze lokatie niet gewenst is. Bovendien vroegen zij zich af welk deel van de twee keer Nee de wethouder (Ben Scholten) niet heeft begrepen

De Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en ingesproken tegen het plan van het College (lees de inspraaktekst). Waarom?

  1. Het nieuwe plan is gewoon het oude plan.
  2. De voorspelde toename aan werkgelegenheid is lachwekkend.
  3. De aanzuigende werking op nieuwe bedrijven is op zijn zachtst gezegd dubieus.
  4. De gemeente heeft geen visie op dit gebied en handelt ad hoc.
  5. De Almeerse politiek heeft al twee keer NEE gezegd.

Natuurlijk zuigt de vereniging deze stellingen niet uit haar duim, maar kan dit onderbouwen met cijfers uit het plan zelf en andere bronnen (lees de onderbouwing).

Wethouder Scholten wist echter van geen wijken tijdens het overleg, ondanks het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad tegen zijn voorstel was. De wethouder is vastbesloten om door te gaan met de onderzoeken naar de haalbaarheid.

Onderzoeken die door de gemeente betaald gaan worden (150.000 euro) en die zij pas terugkrijgt van de bedrijven wanneer de overslagterminal er ook daadwerkelijk is. De wethouder gooit dus moedwillig anderhalve ton gemeenschapsgeld weg!

De fracties van GroenLinks, PVV en Leefbaar Almere gaan daarom een motie indienen waarin het College met klem wordt aangeraden om te stoppen met dit project. Ook de PvdA is van zin om deze motie te gaan steunen.

Wanneer de motie wordt aangenomen, dan heeft het College weinig keus dan te stoppen.

Gaat zij toch door dan zegt het College dat zij zich niets aantrekt van de gemeenteraad, die het feitelijk voor het zeggen heeft, en weet zeker dat bij de volgende raadsbeslissing, na de onderzoeken, het plan naar de prullenbak wordt verwezen.

Vanwege de drukke Raadsagenda over de begroting 2013, zal de motie pas over 2 a 3 weken in stemming komen.

Live verslag overleg Politieke Markt

Bent u ook tegen een overslagterminal midden in de natuur? Neem dan contact op met uw politieke partij in Almere en vraag hen om straks ook de motie tegen deze ontwikkeling te steunen!

PvdA Almere

GroenLinks Almere

PVV Almere

Leefbaar Almere

SP Almere

Fractie Sinke – Almere Liberaal

Almeers College negeert gemeenteraad uitspraken

news001

Op dinsdag 2 oktober 2012 heeft het College van B&W van Almere zelfstandig besloten om geld uit te trekken voor een Voorbereidingskrediet dat moet leiden tot een onderzoek naar de juridische haalbaarheid van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler (bericht B&W).

Tegen ditzelfde besluit heeft de gemeenteraad van Almere in 2011 al 2 keer een duidelijk Nee te horen gegeven.

Omdat het College nu beschikking heeft over investeringsfondsen, waar zij eerst nog toestemming van de raad voor nodig had, negeert zij nu de eerdere beslissingen van de raad en gaat toch de eerste stap nemen richting de ontwikkeling van de overslagterminal.

Het “verbeterde plan” van de initiatiefnemers wordt aangegeven als de aanleiding voor deze hernieuwde actie van het College.

Het lijkt duidelijk dat hier drie dingen niet in orde zijn:

  1. Het College negeert hiermee twee eerdere besluiten van de gemeenteraad (maart 2011,november 2011)
  2. Het “verbeterde plan” omvat slechts een aangepaste tekst met mooie trendy woorden en twee nutteloze alternatieve locaties (juni, 2012)
  3. Het ontwikkelen van een zware industriele zone in een gebied dat geheel bestaat uit beschermde natuur, recreatie, toerisme en bewoning is niet gepast. (alle informatie)

Als het College dan zo graag iets wil met dit gebied, laat ze dan eerst een integrale visie opstellen voor het gehele gebied rondom de Blocq van Kuffeler met alle mogelijke alternatieven. Op dit moment ligt er geen visie voor dit gebied. In de visie van Almere 2.0 staat alleen aangegeven dat de Lepelaarplassen verdubbelt moeten worden door de aanleg van waddeneilanden voor de havenkom. Iets wat niet strookt met een industriele zone op nog geen 200m afstand.

Het collegebesluit komt binnenkort in de Politieke Markt op de agenda te staan.

De Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler zal deze gelegenheid aangrijpen om in te spreken tegen dit brutale besluit van het College in de hoop dat er een politieke meerderheid gevormd kan worden in de gemeenteraad om er voor te zorgen dat het College dit besluit niet kan uitvoeren.

news002

Bewoners verspreiden een persbericht over 3e poging College

news007Vandaag heeft de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler een nieuw persbericht verzonden over de op handen zijnde derde poging van het College, onder leiding van wethouder Ben Scholten, om de eerste stap richting een overslagterminal te zetten.

In een eerder bericht van de initiatiefnemers werd de suggestie gewekt dat de eerste paal al klaar lag!

In ons bericht laten wij zien dat dit voorbarig is en dat het College bovendien een dubieus pad bewandeld wanneer zij op dinsdag 2 oktober besluit om de gemeenteraad te negeren en zelfstandig het geld beschikbaar te stellen voor de onderzoeken die nodig zijn om de overslagterminal te realiseren.

De gemeenteraad heeft inmiddels ook een brief ontvangen hierover en de GroenLinks fractie heeft officieel een vraag gesteld over deze gang van zaken.

Lees hier het persbericht