Het kan in Almere en als het niet kan, dan moet het!

news008Voor de zomer van 2012 heeft de groep initiatiefnemers (firma Reimert, de Ter Haak Groep en MCS) een herzien plan gemaakt voor een mogelijke overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler (zie hier). Komende week zullen de ambtenaren van de gemeente Almere het aangepast plan met een positief advies voorleggen aan het College van B&W.

Dat het College een warm voorstander is van dit plan is de afgelopen twee jaar wel duidelijk geworden. Dat de Raad het er niet mee eens is, is de afgelopen anderhalf jaar ook twee maal hard duidelijk geworden.

Door nieuwe regels binnen de gemeente Almere is het College nu echter zelfstandig, zonder verplichte tussenkomst van de Raad, bevoegd om het geld voor het gevraagd Voorbereidingskrediet zelf toe te kennen. Een dergelijk krediet moet wel worden terugbetaald door de bedrijven die het plan indienen.

Dit geld zou gebruik moeten worden om een aantal onderzoeken te laten uitvoeren naar de haalbaarheid (=toetsing wettelijke normen) van een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. De verwachting is dat een dergelijk onderzoek geen wettelijke bezwaren zal aantonen.

De vraag is echter niet zo zeer of een overslagterminal op deze locatie wel mag (hoewel dit natuurlijk gecontroleerd moet worden), maar of deze wel gepast is op deze locatie. Dit is ook het punt waarop in de Raad opmerkingen zijn gemaakt en die mede hebben bijgedragen tot het tweemaal tegenhouden van het plan door de Raad.

Een dergelijke vraag wordt niet door een onderzoek beantwoord, maar door de politiek.

Het lijkt daarom veel verstandiger (en goedkoper) om eerst politiek te bekijken over een dergelijke overslagterminal wel gepast is bij de Blocq van Kuffeler en pas bij een positief besluit hierover door te gaan met de toetsing aan wettelijke normen.

De gemeente Almere zou een heldere gebiedsvisie moeten ontwikkelen voor niet alleen de 2 hectare bij de Blocq van Kuffeler, maar voor de hele zone in dit stuk uniek buitengebied.

Hoewel de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler het vernieuwde plan niet hebben mogen inzien, is er genoeg duidelijk om twee punten te kunnen opmerken:

  1. Het plan is slechts aangevuld met hippe termen als ‘Duurzaamheid’, ‘Economische voordelen’, ‘Milieuvriendelijk’, ‘Waardecreatie’. enz.
  2. Het plan komt met 2 alternatieve inpassingen voor de laad- en loskade.

Kijkend naar deze informatie plus de diverse informatie van de initiatiefnemers komen wij tot de volgende conclusies:

  • Het vernieuwde plan is hetzelfde plan als eerst.
  • Het toevoegen van veel trendy woorden lijken bedoeld te zijn om de ware aard van een terminal een mooie vernislaag te geven en het zo politiek acceptabeler te maken.
  • De alternatieven liggen in dezelfde havenkom en de leveren dezelfde impact op voor de omgeving (mondelinge mededeling initiatiefnemers).
  • De aansluiting op bestaande binnenvaart is dubieus. Denk aan het wegvallen van de ACT (Amsterdamse Container Terminal), de ontwikkeling van een grote overslagterminal in Lelystad en de informele uitspraken van RSW.
  • De initiatiefnemers geven zelf inmiddels toe dat de voordelen voor de werkgelegenheid beperkt zullen zijn. Wij trekken zelfs dit in twijfel gezien het wegvallen van vele vrachtwagenritten.
  • De aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven (De Vaart staat nu voor een groot deel leeg en dit neemt alleen maar toe) is nihil aangezien de capaciteit van de terminal vrijwel geheel (zo niet geheel) door de drie initiatiefnemers gebruikt zal gaan worden (op basis van cijfers initiatiefnemers)

Al met al kunnen wij geen andere conclusie trekken dan dat de Almeerse politiek voor de 3e keer met precies hetzelfde plan wordt geconfronteerd.